Kontrolrapport

Grundlægger Karl og Rose Klausen etablerede virksomheden KK Metal i et 30 kvm stort værksted i Hørdum, som blev lejet af Karls far. Grundlaget for virksomheden var fabrikation af dele til ophæng af lamper, også kaldet svanehalse. Svanehalsene udgør stadig i dag en del af virksomhedens produktion, og KK Metal er Danmarks eneste producent af disse.

1. august 2002 overtog brødrene Allan og Emil Skriver Christensen KK Metal, da Karl og Rose ønskede at stoppe deres lange erhvervskarriere for at nyde deres velfortjente otium.

På det tidspunkt udgjorde arealet 1.300 kvm og KK Metal er vokset til ca. 20 medarbejdere. I årenes løb er der investeret meget i maskinparken, og KK Metal er anerkendt som en seriøs og pålidelig underleverandør for mange danske virksomheder.

Fra overtagelsestidspunktet videreførte Allan og Emil strategien om konstant udvikling af virksomheden, og allerede i 2005 blev KK Metal udvidet endnu engang, nu med 875 kvm produktion og 180 kvm kantine og omklædning. Senere blev arealet udvidet med den gamle Brugs i Snedsted, som nu fungerer som montageafdeling. Bygningsarealet udgør i dag således ca. 5.000 kvm.

KK Metal investerer løbende i moderne produktionsudstyr, og filosofien er produktion med så høj automatiseringsgrad som mulig.

Maskinparken fremstår i dag meget moderne og bred, idet KK Metal også har som bevidst strategi at kunne servicere kunderne som full-service leverandør inden for jern- og metalindustrien.

30. juni 2016 blev interessentskabet omdannet til KK Metal P/S med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2016, nu med Emil Skriver Christensen som eneejer.