Kontrolrapport

For KK Metal er CSR eller Corporate Social Responsibility en væsentlig del af strategien og løbende indføres der nye tiltag til glæde for samfundet, men også for virksomheden. Hos KK Metal tæller både små som store tiltag, for erfaringen viser tydeligt, at selv de små ting også kan gøre en forskel. Samtidig er vi også meget bevidste om, at de samfundsmæssige tiltag ligger så tæt på vores kerneforretning som muligt, for at opnå størst mulig effekt af vores indsats.

Støtter lokale projekter

KK Metal støtter flere lokale sportsforeninger, blandt andet det lokale fodboldhold i Koldby og FC Thy-Mors piger, hvor støttekronerne bruges til at dække transportomkostninger til udenbyskampe og spilledragter. Ud over at vi bidrager til et sundt foreningsliv, opnår KK Metal også branding og dermed synlighed igennem påtryk af logo på fx spilledragter.

Støtter socialøkonomiske projekter

Som eksempel på et af de socialøkonomiske projekter, som KK Metal støtter, er Hjortdal Købmand, der tilbyder unge mennesker med psykiske udfordringer et arbejdsrettet tilbud og dermed en tilknytning til arbejdsmarkedet. De unge mennesker tager del i butiksarbejdet og fremstiller blandt andet trækasser, som de selv bruger til købmandskurve, men som vi hos KK Metal bruger til pakning af mindre ordrer samt opbevaring af værktøj og maskindele.

Miljømæssige tiltag i virksomheden

Ud over de samfundsmæssige tiltag kigger vi også på vores egen forretning. Det er omkostningstungt at drive en produktion, og det større forbrug af el, vand og varme tærer på miljøet. Derfor investerer vi løbende i nye tiltag hos KK Metal, som skal reducere forbruget til glæde for både miljøet og bundlinjen. Eksempelvis har vi på hele KK Metal skiftet de gamle lysstofrør ud med LED-belysning, som har sænket strømforbruget drastisk samt er mere skånsomt for medarbejderne.

Et andet større emne er KK Metals affaldssortering, hvor der nu bruges containere til at sortere affald efter om det er rustfast, plast, messing, aluminium osv. Tidligere blev alt affaldsmateriale fra produktionen lagt i én container, hvor den efterfølgende sortering kostede virksomheden dyrt. Sorteringen har desuden bidraget til en bedre udnyttelse af restplader, sådan at spildet er minimeret drastisk. Containerne afhentes og restprodukterne omsmeltes, sådan at materialerne kan genbruges i andre sammenhænge til glæde for miljøet.

Uddannelse af ny arbejdskraft

I nogle brancher og geografiske områder er det svært at få en læreplads, hvorfor KK Metal har valgt at gøre en ekstra indsats for at hjælpe de unge mennesker på vej til deres drømmeuddannelse inden for metalbranchen. Vi har hele tiden 4-5 lærlinge i produktionen, som selvfølgelig også er en uvurderlig arbejdskraft samt tilsikrer, at KK Metal får indsigt i den nyeste viden på området.

Tiltag for medarbejdere

Som virksomhed er det særligt vigtigt at tænke på medarbejdernes trivsel, og derfor har vi valgt at tilbyde sundhedsforsikring samt pensionsordning. På den måde er medarbejderne dækket ind, såfremt der skulle ske uforudsete ting, som skulle påvirke deres arbejdsevne. Med sundhedsforsikringen er det muligt at opretholde den nuværende levestandard, selvom der skulle ske et uheld. Dertil tilbydes medarbejderne løbende omskoling og efteruddannelse, som ikke alene er til medarbejderens gavn, men som KK Metal også kan drage fordel af.

Har du spørgsmål til KK Metals samfundsmæssige ansvar, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 97 93 63 03 eller info@kk-metal.dk.